Årsmøde og styrelsesmøde i Folkeuniversitetet-Ry, 28. januar 2019

Årsmødet med referat i kursiv:

1.      Valg af ordstyrer: Else

2.      Valg af referent: Flemming

3.      Konstatering af årsmødets lovlige indkaldelse og godkendelse af dagsorden: Godkendt

4.      Aflæggelse af beretning for 2017 & 2018 ved formanden

Begge beretninger godkendt, 2018 beretningen kan ses på vores website.

5.      Aflæggelse af revideret regnskab for 2018 ved kassereren
Regnskab 2018 godkendt. Regnskabet kan ses på vores website.

6.      Indkomne forslag: der var ingen indkomne forslag

7.      Valg til styrelsen: Ib Madsen (hold 1) genvalgt, Inge (hold 2)skifter fra suppleant  

8.      Valg af suppleant: Karen Nielsen (hold 1)skifter til suppleant

Konstituering og styrelsesmødet:

1.      Valg af formand: Flemming blev genvalgt

2.      Besættelse af øvrige poster: Næstformand: Ib, Kasserer: Else, PR- og IT-ansvarlig: Flemming, Lokaleansvarlig: Ib, Sekretær/referent: Inge, Revisor: Anni Humlebæk.

3.       Godkendelse af dagsorden og referat: Referat fra 25-09-2017 Godkendt

4.       Meddelelser: I forbindelse med samarbejdet med Galten, har der været problemer med arbejdsgangen omkring betalingen, vi håber det kommer til at fungere uden for meget bureaukrati, ellers må vi stoppe dette samarbejde.

5.       Nyt fra kassereren: p.t. 46.283,97 kr. på kontoen, der mangler stadig nogle af forårets indbetalinger.
Prisen på lokaleleje blev drøftet, vi var enige om at selv om det er steget med over 50% i løbet af de sidste år, så er prisen stadig OK, da  der er stor tilfredshed med forholdene.

6.       Nyt fra IT- og PR-ansvarlige: Vores website er rimelig godt besøgt, ml. 100 og 200 pr halvår
Med dataregisterloven in mente, besluttede vi at få accept fra deltagerne på at
De sidste udgaver af websitet er udvidet med vedtægter, referater fra årsmøde, styrelsesmøder, Årsregnskab, venteliste og div. praktiske oplysninger.

7.       Status på forårets litteraturstudiekredse: Begge hold er fyldt op ved semesterstart, og vi har 6 på venteliste

8.       Eventuelt: Folkeuniversitetet-Ry bruge deltagernes mailadresse til at sende mails fra de af  vores samarbejdspartnere, som vi finder kan have interesse.

9.     Næste møde: Flemming indkalder omkring efterårssemestrets start

Styrelsens kontaktadresser:

Hold 1:

Hold 2:

Lena Lefevre lena.lefevre@gmail.com

Else Frost else@frostmoller.dk  

Ib Madsen ibm.alken@live.dk

Inge Kastberg ingekastberg@gmail.com

Karen Nielsen farmorkaren34@gmail.com

Flemming Simonsen flemming@javngyde.dk

Retur til Læseplan, klik HER