Årsregnskab 2019 for

RY FOLKEUNIVERSITET

 

Resultatopgørelse:

 

 

 

 

 

Indtægter

 

 

 

Litteraturstudiekredse (kursus)

37.450,00 kr.

 

 

Administrationsindtægter

1.500,00 kr.

 

 

Øvrige.

0,00 kr

 

 

Indtægter i alt

39.835,00 kr.

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

Litteraturstudiekredse (kursus)

22.524,00 kr.

 

 

Øvrige (lokaleleje, gebyr, gaver m.v.)

10.413,55 kr.

 

 

Udgifter i alt

32.937,55 kr.

 

 

 

 

 

Årets resultat.

6.897,45 kr.

 

 

 

 

Balance:

 

Aktiver:

 

 

 

Indestående på bankkonto

56.869,42 kr.

 

 

 

 

 

Passiver:

 

 

 

Egenkapital pr. 01.01.19

49.971,97 kr.

 

 

+ årets resultat

6.897,45 kr.

 

 

Egenkapital pr. 31.12.19

56.869,42 kr.

 

Låsby 05.01.19

 

 

 

 

Else Frost                                                                                                                           Flemming Simonsen

 Kasserer                                                                                                                                          formand

 

Ib Madsen           Karen Nielsen            Inge Kastbjerg Petersen            Lena Lefevre

komitemedlemmer

Retur til Læseplanen, klik HER