Folkeuniversitetet-Ry – Årsberetning 2020

Se Årsregnskabet, klik HER

Retur til Læseplanen, klik HER

Studiekredsene:

I foråret 2020 havde vi to studiekreds-hold med 24 tilmeldte deltagere på hvert hold, med vores sædvanlige underviser Nick Madsen. Programmet så således ud:

Hold 1

Hold 2

Emner:

20/01

27/01

Günter Grass I krebsgang

03/02

17/02

Siegfried Lenz Tysktime 

24/2

02/03

Siegfried Lenz Tysktime 

09/03

16/03

Herta Müller Mennesket er en stor fasan i verden 

23/03

30/03

Judith Hermann Sommerhus senere (udvalgt novelle) 

20/04

27/04

Daniel Kehlmann Opmålingen af verden 

Den 12. marts måtte vi imidlertid aflyse undervisningen pga. Covid-19 som følge af myndighedernes påbud, og d. 26 marts fik deltagerne denne meddelelse:

”Som de fleste nok har gættet, så må vi fortsat aflyse vores mandagslitteratur med Nick, og jeg er bange for, at vi ikke kommer i gang igen her i foråret. Hvis der viser sig en mulighed for at afvikle et forskudt program senere i denne sæson.”

Det blev ikke muligt at genoptage forårets aktiviteter.

På trods af de usikre Covid-19 prognoser planlagde vi efterårets aktiviteter med Nick Madsen. Efterårets emne blev ”Klassisk engelsk litteratur”. Programmet så således ud:

Hold 1

Hold 2

Forfattere og titler

24/08

31/08

Mary Shelley Frankenstein

07/09

21/09

Jane Austen Stolthed og fordom

28/09

19/10

Jane Austen Stolthed og fordom

26/10

02/11

Charles Dickens Strenge tider

09/11

16/11

Charles Dickens Strenge tider

23/11

30/11

     H. G. Wells Dr. Moreaus ø

Vi havde desuden en aftale med Lars Theil Münster, som vil komme og holde et foredrag med titlen ”Hvad sker der med os, når vi læser litteratur”. Foredraget blev planlagt til mandag d. 5. oktober kl. 12.30, fælles for begge hold.

Med hensyn til det afbrudte forår, så fik vi kun afviklet omkring halvdelen af programmet.

Bestyrelsen besluttede derfor som kompensation, at det i efteråret var gratis at deltage, for de der har betalt for deltagelse i det amputerede forår.

Den 15. juli meddelte Sognehuset i Ry at vi, pga. de nuværende  corona -retningslinjer, først kunne få lokaler efter d. 1. oktober.

Den 28 juli besluttede bestyrelsen følgende vedrørende efteråret:

·         Sæsonen starter d. 5. oktober med fælles foredrag for begge hold, der afholdes i ”Udsigten” incl. kaffe og kage.

·         Litteraturstudiekredsen starter ugen efter efterårsferien, dvs. d. 19. oktober.

·         Sæsonen forlænges, så d. 7. december bliver sidste dag i efterårssemestret.

Efter samråd med Nick blev kom planen for efteråret til at se således ud:

Hold 1

Hold 2

Forfattere og titler

05/10

Foredrag v. Lars Theil Münster Det læsende menneske

19/10

26/10

Jane Austen Stolthed og fordom

02/11

09/11

Jane Austen Stolthed og fordom

16/11

23/11

Charles Dickens Strenge tider

39/11

07/12

Charles Dickens Strenge tider

Da flere deltagere pga. Coronaen udtrykte betænkelighed ved det fælles foredrag, valgte vi efterfølgende at aflyse det.

På grund af arealkravene som følge af Covid-19, måtte vi medio august splitte de to hold på 24 op til 3 hold á 16 og d. 20/8 fik deltagerne denne mail:

”Da der ikke er udsigt til lempelser i Corona-kravene for afholdelse af vores studiekredse, bliver det nødvendigt at dele de to hold op, således at der bliver 3 hold med højst 16 på hvert hold. Men så snart situationen tillader det, vil vi vende tilbage til de normale 2 hold

Det ekstra hold 3 får mødetid på mandag formiddage, og planen bliver, efter aftale med Nick:

Hold 1
kl. 12.30-14.30

Hold 2
kl. 12.30-14.30

Hold 3
kl. 10.00-12.00

Forfattere og titler

19/10

26/10

26/10

Jane Austen Stolthed og fordom

02/11

09/11

09/11

Jane Austen Stolthed og fordom

16/11

23/11

23/11

Charles Dickens Strenge tider

30/11

07/12

07/12

Charles Dickens Strenge tider

Det bliver således nødvendigt at flytte 8 personer fra hvert af de to hold til formiddagsholdet. Jeg håber at dette kan foregå af frivillighedens vej. Send mig derfor en mail, hvis du har mulighed for at flytte til formiddagsholdet.

De bedste hilsner Flemming”

Med deltagernes positive indstilling, lykkedes det uden problemer, at dele holdene op efter den lagte plan.

Den 30. august meddelte sognehuset, at ”Lungekoret” kom i lokalet ved siden af vores mandag formmiddage. Da der kun er en foldedør imellem, aflyste vi derfor vores bookning til formiddagsholdet.

Med velvilje fra biblioteket, fik vi mulighed for at låne et lokale der i stedet for, selv om man normalt ikke kunne booke det til enkeltarrangementer.

Den 14/9 kom følgende meddelelse fra menighedshuset:

”Kære Flemming, jeg må desværre meddele at menighedsrådet besluttede i sidste uge at Sognehuset ikke skal lejes ud til og med december 2020. Mette Lai.”

Det lykkedes derefter at låne et lokale i Ryhallerne til holdene mandag eftermiddage. Det var ikke ideelt da vi selv skulle stille borde op og sørge for afspritning, men det fungerede med deltagernes positive medvirken.

Det endte derfor med lokaler på biblioteket mandage 10-12 og  Ryhallerne mandage 12.30-14.00, med den ovenfor nævnte, reviderede plan.

På grund af misforståelser omkring opstarten af hold 1, blev deres plan rykket en uge, dvs. start d. 2/11 og slut d. 14/12, men den 14/12 blev aflyst d. 11/12, da Ryhallerne lukkede for indendørs aktiviteter pga. Covid-19.

Medio november meddelte sognehuset, at der fortsat ville være lukket i foråret. Da bibliotekets lokale ikke kunne langtidsbookes, lykkedes det at få en aftale med Ryhallerne for alle 3 hold efter følgende plan:

Hold

Dato

Tidspunkt

Emne

3

18-jan

10.00 - 12.00

Shakespeare Stormen

1

18-jan

12.30 - 14.30

Shakespeare Stormen

2

25-jan

12.30 - 14.30

Shakespeare Stormen

3

01-feb

10.00 - 12.00

William Blake i udvalg

1

01-feb

12.30 - 14.30

William Blake i udvalg

2

08-feb

12.30 - 14.30

William Blake i udvalg

1

22-feb

12.30 - 14.30

Percy Blake Shelley Den følende blomst

3

01-mar

10.00 - 12.00

Percy Blake Shelley Den følende blomst

2

01-mar

12.30 - 14.30

Percy Blake Shelley Den følende blomst

1

08-mar

12.30 - 14.30

Mary Shelley Frankenstein

3

15-mar

12.30 - 14.30

Mary Shelley Frankenstein

2

15-mar

12.30 - 14.30

Mary Shelley Frankenstein

1

22-mar

12.30 - 14.30

George Elliot Silas Marner

3

12-apr

10.00 - 14.30

George Elliot Silas Marner

2

12-apr

12.30 - 14.30

George Elliot Silas Marner

1

19-apr

12.30 - 14.30

H.G. Wells Dr. Moreaus ø

3

26-apr

10.00 - 14.30

H.G. Wells Dr. Moreaus ø

2

26-apr

12.30 - 14.30

H.G. Wells Dr. Moreaus ø

Da Coronasituationen som bekendt forværredes, endte det imidlertid med at hele foråret 2021 blev aflyst.

 

Samarbejde med Ry Bio:

Som opfølgning på forårets program havde vi, i samarbejde med Ry Bio, intentioner om at vise filmen Tysktime, når den fik fik premiere. Det blev dog opgivet pga. Coronaen.

I efteråret fik vi en anmodning fra Ry Bio om at støtte deres ansøgning om udvidelse, og da planen kunne være i FU-Ry’s interesse, blev følgende meddelt:

Ry Biograf / Freddy Jensen

Som formand for Folkeuniversitetets lokalafdeling i Ry kan jeg hermed bekræfte, at vi har et godt samarbejde med Ry Biograf.

Vores berøringsflade udspringer navnlig fra folkeuniversitetets to litteraturstudiekredse, hvor vi drager gensidig fordel af, at nogle af de titler, vi har på programmet, også er filmatiserede.

Den seneste fælles bog/film har været Heinrich von Kleists roman Michael Kohlhaas og vi ser frem til, at filmatiseringen af Thomas Manns roman Tysktime kommer som film i efteråret

Da en udvidelse af Ry Biograf også vil øge vores samarbejdsmuligheder, kan jeg derfor meddele, at Folkeuniversitetet-Ry støtter dette projekt.

Med venlig hilsen

Flemming Simonsen

 

Bankkonto:

Der var i slutningen af året en del bureaukratisk korrespondance frem og tilbage for vores kasserer. Det lykkedes dog at få en konto, jf. nedenstående slutmail fra Danske Bank:

11/12: Sendt: 11. december 2020 07:02
Til: else@frostmoller.dk
Emne: Bekræftelse på modtaget kundeaftale CVR 0030015304

 Vi er glade for at kunne fortælle, at vi nu har ekspederet den modtagne aftale.
Fuldmagtshaver kan nu tilgå netbanken via www.danskebank.dk à log på privat netbank med privat NemID. Såfremt I har bestilt betalingskort til foreningens konto, vil disse blive sendt direkte til vedkommendes adresse i løbet af 10-14 dage.
Dette brev sendes kun til foreningens kontaktperson og ikke til de enkelte fuldmagtshavere.
Husk I kan hente vilkår for aftalen på danskebank.dk/priser-vilkaar
Hvis I har spørgsmål til de bestilte produkter, er I meget velkomne til at kontakte os i Forening Direkte på tlf. nr. 45 14 44 41 eller via mail på foreningdirekte@danskebank.dk
Med venlig hilsen
Danske Bank, Forening Direkte

Samarbejde med biblioteket

Vi har stadig fin service fra biblioteket mht. at fremskaffe bøger til studiekredsene, og desuden en meget fleksibel låneordning, hvor vi låner bøgerne uden registrering.

Desværre har der, både i foråret og i efteråret været en del problemer med at bøgerne først er blevet afleveret igen efter flere rykkere, og enkelte bøger har FU-Ry måtte erstatte.

Vi antager at problemerne skyldes de mange uregelmæssigheder omkring Corona-nedlukningerne, og at alt vender tilbage til normalen igen, således at vi undgår at skulle til at låne med lånerkort igen.

 

Se Årsregnskabet, klik HER

Retur til Læseplanen, klik HER