Vedrørende betaling:

Prisen for at deltage er 400 kr. og det er nemmest for vores kasserer, hvis der indbetales via netbank. Betalingsfristen er senest første ordinære mødedag:

Reg. Nr. 1551 konto nr. 4721747463

Hvis du ikke har adgang til netbank, så kan der betales kontant, i pausen på den første mødedag, til vores kasserer Else Frost. 

Aflysninger:

Hvis det undtagelsesvis bliver nødvendigt at flytte/aflyse en mødedag, meddeles det til jeres mailadresse.

Folkeuniversitetet-Ry kan ikke tilbagebetale kursusafgift for aflyste mødedage der skyldes sygdom, lokaleproblemer og andre utilsigtede hændelser, men vi vil i det omfang det er muligt prøve at tilbyde en erstatning for aflyste mødedage.

Hvis du er forhindret i at møde:

Hvis du er forhindret i at møde på en af de fastsatte mødedage, så kan du møde op på parallelholdet den tilsvarende dag. Så længe der er Corona-problemer i samfundet opfordrer vi dog til at dette benyttes i mindst muligt omfang.

Hvis du ønsker at holde pause i et semester:

Hvis du har deltaget i litteraturstudiekredsen i mindst 2 år, kan du ved forhåndstilmeldingen bede om et semesters orlov. Du er så garanteret deltagelse igen det følgende semester.

Kender du en som overvejer at deltage i studiekredsen:

Den sidste dag i dit semester er du velkommen til at invitere en bekendt med på en ”Prøvetur”

Retur til Læseplanen, klik HER