Årsregnskab 2022 for

RY FOLKEUNIVERSITET

 

Resultatopgørelse:

Indtægter:

                                                Litteraturstudiekredse (kursus)                 33.600,00 kr.

                                                Administrationsindtægter                         1.000,00 kr. .

                                                Indtægter i alt                                          34.600,00 kr.

Udgifter:

                                                Litteraturstudiekredse                               13.596,00 kr.

                                                Øvrige (lokaleleje, gebyr, gaver m.v.)                             8.528,00 kr.

                                                Udgifter i alt                                            22.124,00 kr.

 

Årets resultat                                                                                           12.476,00 kr.

 

Balance:

Aktiver:

                                                Indestående på bankkonto                         51.894,42 kr.

Passiver:

                                                Egenkapital pr. 01.01.22                           39.418,42 kr.

                                                + årets resultat                                           12.476,00 kr.

                                                Egenkapital pr. 31.12.22                           51.894,42 kr.

 

Låsby 05.01.23

 

                      Else Frost                           Flemming Simonsen

                      kasserer                               formand

                     

Komitemedlemmer:

                      Inge Kastbjerg Petersen, Birthe Sørensen, Bente Hagen Jensen, Else Brønden

 

Aktiviteter 2022

Litteraturstudiekredse (kursus): Forår 12 dobbelttimer. Efterår 12 dobbelttimer

Deltagerantal: Forår 2022: 41, efterår 2022: 43

Samme program afvikles 2 gange, så hver kursist deltager 6 gange i hver sæson.

Retur til årsberetningen, klik HER