Referat fra Årsmøde 02-05-2022

1.       Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.       Aflæggelse af beretning for 2021 ved formanden

Den skriftlige beretning kan læses på www.folkeuniversitetet-ry.dk . Beretningen godkendt uden bemærkninger.

3.       Aflæggelse af revideret regnskab for 2021 ved kassereren

Regnskabet kan læses på www.folkeuniversitetet-ry.dk, Else gav lidt forklarende bemærkninger til det økonomisk gode resultat, bl.a. at vi pga. corona nedlukninger havde fået penge retur fra året før. Regnskabet godkendt

4.       Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

5.       Valg af styrelse og suppleant

Pga. Corona udgik årsmødet i 2021, og alle bestyrelsesmedlemmer indvilgede i at valgperioden blev forlænget med et år.
I år skulle Ib Madsen og Lena Lefevre således have været på valg. De ønskede begge at udtræde af bestyrelsen fra efteråret 2021 og Birthe Sørensen (suppleant) er indtrådt I bestyrelsen. Der skulle derfor vælges et nyt ordinært medlem og en ny suppleant. Bente Jensen blev valgt som ordinært medlem og Else Brønden blev suppleant.

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 02-05-2022

1.       Bestyrelsen konstitueres:

a.  Valg af formand: Flemming

b.  Følgende poster blev besat: Næstformand: Inge; Kasserer: Else F.; IT-ansvarlig: Flemming; Lokaleansvarlig: Birthe; Sekretær: Bente

c.  Valg af revisor: Anni Humlebæk

2.       Godkendelse af dagsorden: godkendt

3.       Godkendelse af referat fra 13-09-2021: godkendt

4.       Meddelelser: Menighedsrådet arbejder p.t. med nogle ændrede kriterier for brug af sognehuset, men Kasper (kirkesekretæren) mener ikke det kommer til at berøre os.

5.       Nyt fra kassereren: Vi har p.t. omkring 52.000 kr på kontoen. Vores samlede udgifter for de to litteraturhold pr. sæson er omkring 15.000.

6.       Nyt fra IT-ansvarlig: Vores website er endnu ikke opdateret med efterårets program mm. Det er under forberedelse.

7.       Indkomne forslag

a.         Efterårets plan: Der var tilfredshed med efterårets emne ”Engelsk litteratur efter år 2000”. Der var også enighed om at vi håbede at kunne vende tilbage til det der oprindelig var Folkeuniversitetet-Ry’s DNA, nemlig den Nordiske litteratur.

b.         Hvor mange skal vi være på holdene I efteråret?: Else oplyste, at med 20 på hvert hold var der balance mellem indtægter og udgifter. Vi besluttede, at det var hensigtsmæssigt med 22 på hvert hold, da der så er lidt luft i budgetbalance. Lokalet er kun indrettet til 20 personer, men da det er yderst sjældent at alle møder frem på én gang, vurderer vi, at selv med 22 på holdet vil der stadig være plads til at opretholde muligheden for fremmøde på parallelholdet.

8.       Eventuelt: Vi blev enige om at det ville være en god idé at genoptage traditionen med en gang i mellem at starte sæsonen med et foredrag. Flemming kontakter Lars Theil Münster for at undersøge om han stadig vil komme og holde sit foredrag ”Hvad sker der med os, når vi læser litteratur” med udgangspunkt i hans bog ”Det læsende menneske”. Vi arbejder med datoerne 9/1 eller 16/1 2023.

9.       Næste møde: Indkaldes når der er behov

Retur til Læseplan, klik HER