Årsregnskab 2023 for

RY FOLKEUNIVERSITET


Resultatopgørelse:

Indtægter:

                                                         Litteraturstudiekredse (kursus)                 33.500,00 kr.

                                                         Administrationsindtægter                         1.000,00 kr. .

                                                         Indtægter i alt                                         34.500,00 kr.

Udgifter:

                                                         Litteraturstudiekredse                               27.432,00 kr.

                                                         Øvrige (lokaleleje, gebyr, gaver m.v.)                            8.464,00 kr.

                                                         Udgifter i alt                                            35.896,00 kr.


Årets resultat                                                                                                  
-1.396,00 kr.

 

Balance:

Aktiver:

                                                         Indestående på bankkonto                        50.498,42 kr.

Passiver:

                                                         Egenkapital pr. 01.01.23                           51.894,42 kr.

                                                         -årets resultat                                            -1.396,00 kr.

                                                         Egenkapital pr. 31.12.23                           50.498,42 kr.

Låsby 03.01.24

                            Else Frost            Flemming Simonsen

                            kasserer                formand


Komitemedlemmer:

                            Inge Kastbjerg Petersen, Birthe Sørensen, Bente Hagen Jensen, Else Brønden


Aktiviteter 2023

Litteraturstudiekredse (kursus): Forår 12 dobbelttimer. Efterår 12 dobbelttimer

Deltagerantal: Forår 2023: 42, efterår 2023: 42

Samme program afvikles 2 gange, så hver kursist deltager 6 gange i hver sæson.

 

Retur til årsberetningen, klik HER