Vedrørende betaling:

Prisen for at deltage er 400 kr. og det er nemmest for vores kasserer, hvis der indbetales via netbank.

Reg. Nr. 1551 konto nr. 4721747463

Betalingsfristen er senest første kursusdag.

Aflysninger:

Hvis det undtagelsesvis bliver nødvendigt at flytte/aflyse en mødedag, meddeles det til jeres mailadresse.

Folkeuniversitetet-Ry kan ikke tilbagebetale kursusafgift for aflyste mødedage der skyldes sygdom, lokaleproblemer og andre utilsigtede hændelser, men vi vil i det omfang det er muligt prøve at tilbyde en erstatning for aflyste mødedage.

Hvis du er forhindret i at møde:

Hvis du er forhindret i at møde på en af de fastsatte mødedage, så kan du møde op på parallelholdet den tilsvarende dag. Så længe der er Corona-problemer i samfundet opfordrer vi dog til at dette benyttes i mindst muligt omfang.

Hvis du ønsker at holde pause i et semester:

Hvis du har deltaget i litteraturstudiekredsen i mindst 2 år, kan du ved forhåndstilmeldingen bede om et semesters orlov. Du er så garanteret deltagelse igen det følgende semester.

Kender du en som overvejer at deltage i studiekredsen:

Den sidste dag i dit semester er du velkommen til at invitere en bekendt med på en ”Prøvetur”

Retur til Læseplanen, klik HER