Referat fra Årsmøde og Bestyrelsesmøde 2023

Mandag d. 25. september kl. 13.00 på Hyllingvej 3 i Javngyde

Tilstede: Else Frost, Else Brønden, Inge Kastberg og Flemming Simonsen

For nemheds skyld er møderne slået sammen. Dagsordenen med kort referat tilføjet i kursiv var som følger:

1.      Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

3.      Godkendelse af årsberetning og årsregnskab: Både årsberetning og årsregnskab godkendt, begge kan ses på vores website www.folkeuniversitetet-ry.dk

4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor

a.      På valg til bestyrelsen var Else Frost, Inge Kastberg og Flemming Simonsen
Alle genvalgt, med en bemærkning fra de valgte om, at det nok var de sidste to år i bestyrelsen, og at bestyrelsen derfor var nødt til at vise rettidig omhu, når perioden nærmer sig udløb.

b.      Valg af suppleant: Else Brønden blev genvalgt

c.       Valg af revisor: Anni Humlebæk vil godt påtage sig posten igen

5.      Konstituering, der vælges:

a.      Formand: Flemming Simonsen

b.      Næstformand: Inge Kastberg

c.       Kasserer: Else Frost

d.      Bestyrelsesmedlem med tegningsret (ud over formanden): Else Frost blev udpeget

e.      Revisor: Anni Humlebæk

f.        Andre opgaver: Der var enighed om ikke at sætte navn på flere opgaver, men i stedet at bestyrelsesmedlemmerne træder til efter behov.

6.      Meddelelser: Flemming nævnte at der ofte var tilbud om tilskud til lokale arrangementer der blev organiseret fra Aarhus, f.eks. streaming af foredrag, men det er sjælden relevant for vores kerneområde som er litteratur. Vi var enige om at koncentrere os om litteraturen.

I den forbindelse drøftede vi muligheden for (lidt forsinket) at fejre Johannes V. Jensens 150 års fødselsdag, enten ved et foredrag ved museumsleder Peter Hørup, eventuelt kombineret med en tur til Johannes V. og Thit Jensens museum i Farsø.

Vi drøftede også muligheden for at finde en foredragsholder der kunne supplere Nicks gennemgang af vores Nordiske tema med et lidt bredere vue over emnet. I den forbindelse blev Lea Fløe Christensen nævnt, ifølge Inge arbejder hun bredt med formidling af nyere litteratur. – Vi arbejder videre med idéerne.

7.      Nyt fra kassereren: Vores økonomiske situation er god, med en kassebeholdning på næsten 50.000 kr. – Else henledte dog vores opmærksomhed på, at komiteafgiften (Nicks betaling) var steget og huslejen for sognehuset var steget temmelig meget, så pt. balancerer regnskabet nogenlunde. Det kan dog blive nødvendigt fremover at tære på reserven, eller hæve deltagergebyret.

8.      Indkomne forslag

a.      Telefonliste med bestyrelsesmedlemmer og suppleant: det blev iværksat.

9.      Eventuelt: Der var ingen nye emner

10.  Næste møde: Indkaldes når der er behov, vi plejer at kunne klare det meste pr mail.

 

Retur til Læseplan, klik HER